CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

Chuyển đổi vị trí công tác là một trong những biện pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng theo Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 vừa qua.

chuyển đổi vị trí công tác
Chuyển đổi vị trí công tác (Ảnh minh họa)
Trong Điều 24, Điều 25 của Luật này nêu rõ:
Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Phải được thực hiện theo kế hoạch, công khai, không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.

Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Luật này được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018.

Đường Link truy cập: Luật 36/2018/QH14


BÀI LIÊN QUAN


 

Spread the love

Bình luận

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of