ĐẶC CÁCH GIÁO VIÊN CÓ HỢP ĐỒNG TỪ 2015 TRỞ VỀ TRUỚC

Để khắc phục những bất cập trong quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục, ngày 05/11/2019 Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5378/BNV-CVVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước.
đặc cách giáo viên hợp đồng từ 2015 trở về truớc
Đặc cách giáo viên có hợp đồng từ 2015 trở về truớc
Theo đó, đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách khi có đủ các điều kiện sau:

– Giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập.

– Đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015.

– Trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế giáo viên thì thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các địa phương đã tuyển dụng đặc cách và tuyển dụng thông thường, đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.


 

Spread the love

Bình luận

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of