TỐ CÁO LÀ GÌ? KHI NÀO ĐƯỢC TỐ CÁO?

Tố cáo là gì? Khi nào được tố cáo?

tố cáo
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Theo Luật số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Luật tố cáo, quy định như sau:

Tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Người tố cáo được đảm bảo bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác tại Điều 9 của Luật này.

Đồng thời, người tố cáo phải có nghĩa vụ trình bày trung thực về nội dung báo cáo. Nếu không trung thực, người tố cáo có thể phải chịu trách nhiệm về tội vu khống theo Bộ luật hình sự.

Đường link truy cập: Luật số 25/2018/QH14


BÀI LIÊN QUAN


 

Spread the love

Bình luận

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of