THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH INTERNET

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh internet

Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

giấy phép kinh doanh internet
Ảnh minh họa

1. Điều kiện để kinh doanh internet:

Phải đảm bảo đầy đủ các quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Điều 5 Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng.

2. Trình tự thực hiện:

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi một bộ hồ sơ tới cơ quan cấp giấy chứng nhận (Sở Thông tin và Truyền thông hoặc UBND cấp huyện/thành phố).

– Cơ quan cấp giấy chứng nhận chủ trì xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

– Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết.

– Đối với các điểm đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, trước thời hạn hết hạn của giấy chứng nhận tối thiểu 20 ngày, chủ điểm muốn tiếp tục kinh doanh phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như ban đầu hoặc có thể được gia hạn 01 lần với thời hạn tối đa là 06 tháng theo bổ sung Điều 35d Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

3. Thành phần hồ sơ gồm:

– Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

– Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

– Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh internet điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

– Bản sao có chứng thực CMND chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoặc chủ điểm là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

+ Số lượng: 01 bộ.

+ Nếu nộp online: 01 ảnh hai mặt CMND; 01 ảnh giấy phép kinh doanh internet.

4. Thời hạn giải quyết:

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 03 hoặc Mẫu số 04 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

Như vậy, để được cấp giấy phép kinh doanh internet trước tiên cần đảm bảo đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Thứ hai, đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Trong đó:
  • Giấy phép kinh doanh internet: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh hoặc phòng Tài chính – Kế hoạch huyện/thành phố cấp.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh hoặc phòng Văn hóa – Thông tin huyện/thành phố cấp.
  • Giấy đủ điều kiện an toàn PCCC: Công an tỉnh hoặc Công an huyện/thành phố cấp.

Lưu ý: Các điểm kinh doanh dịch vụ Internet công cộng không đủ điều kiện hoạt động căn cứ vào Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện để xử lý vi phạm.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.


TIN LIÊN QUAN

Spread the love

Bình luận

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of