TỪ NGÀY 10/12/2019, 4 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Từ ngày 10/12/2019, 4 đối tượng được nợ tiền sử dụng đất

Chính phủ đã ban hành nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 về sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/CĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định về tiền sử dụng đất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Đây là một trong những thay đổi quan trọng của Nghị định này.

Theo đó, đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 79 như sau:

– Người có công với cách mạng;

– Hộ nghèo;

– Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;

– Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Trước đây, hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất thì nay hộ gia đình, cá nhân mà có khó khăn về tài chính sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Như vậy, từ ngày 10/12/2019, Nghị định 79 có hiệu lực sẽ bãi bỏ hoàn toàn Nghị định 45.

Hộ gia đình, cá nhân được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này.

Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

Đường link truy cập:  Nghị định 79/2019/NĐ-CP


 

Spread the love

Bình luận

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of